DSP-Groep

De beproefde methode Kids and Space van DSP-groep betrekt kinderen en jongeren bij fysieke en ruimtelijke opgaven; van stads- en dorpspleinen, speel- en hangplekken tot groen- en recreatiegebied.

Kinderen en jongeren participeren van ontwerp- tot met beheerfase.