Contact

Jeugdparticipatie krijgt in Nederland op vele manieren vorm en inhoud. De mate waarin jongeren daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen verschilt per gemeente. Kids & Space is een mooie kans om, samen met kinderen en jongeren en enthousiaste betrokkenen, te laten zien dat u hen wérkelijk wil laten participeren in het vormgeven van hun leefomgeving.

Bij de DSP-groep werken deskundigen op het terrein van sociaal veilig ontwerpen, jeugdparticipatie, sportbeleid, wijkontwikkeling en jongerenwelzijn. Een enthousiast team van onafhankelijke professionals zorgt voor de uitvoering van Kids & Space, meestal in nauwe samenwerking met de betrokken provincie, gemeenten, (multi-) culturele instellingen en/of scholen. Voor een vrijblijvend gesprek over Kids & Space kunt u een e-mail sturen naar info@kidsandspace.nl.

Het Kids & Space team met van links naar rechts: Aukje van Meeteren, Stella Blom en Tobias Woldendorp.

DSP-groep
Van Diemenstraat 374
1013 CR Amsterdam
020-6257537
www.dsp-groep.nl